Drazhki 2br. tip rozetka za interiorna vrata ot seriya Gama

Drazhki 2br. tip rozetka za interiorna vrata ot seriya Gama

Drazhki 2br. tip rozetka za interiorna vrata ot seriya Gama